Breincommunicatie

Een goed communicatiebureau brengt iets teweeg. Mensen gaan iets anders voelen, denken of doen. Daarvoor is het nodig een zaadje te planten in het brein. En dat brein heeft soms rare fratsen. Je weet dat het nieuwe ICT-systeem veel voordelen heeft, maar het leren ervan is zo’n gedoe. Natuurlijk moet je afval scheiden, maar dat komt dit weekend even niet uit. Je hebt alle recht vanavond met de auto naar de volleybal te gaan, want je band is zacht. Nieuwe Wending zoekt uit waar de weerstand zit en bedenkt werkende interventies. Zodat de afdeling, burger en sporter de goede kant op gaan.

Communicatie is ons vak

Communicatie is een belangrijk onderdeel bij het inzetten van een nieuwe wending. Want na de analyse en het bedenken van gedragsinterventies moet de invoering plaatsvinden. Onze communicatiespecialisten vertalen de oplossingen waar nodig in een begrijpelijke boodschap en kiezen de juiste communicatiemiddelen. We adviseren tot op het niveau van woord- en beeldgebruik!

Breinkennis ons gereedschap

Weten wat mensen beweegt is nodig om de juiste interventies te kunnen kiezen. Er is een reeks van gedragsbepalers waarmee je als communicatieadviseur rekening hebt te houden: emoties, associaties, de fysieke omgeving, de sociale omgeving, het zelfbeeld, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wij worden blij van het zoeken naar het onzichtbare onbewuste, weerstanden en naar de juiste knoppen om gedrag positief te beïnvloeden.

Voor maatschappelijke vraagstukken

Onze kennis van het brein en onze ervaring in communicatie zetten we graag in voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hoe kan een gemeente haar inwoners hun afval beter laten scheiden? Wat kan een zorginstelling doen zodat patiënten naar één loket bellen? Hoe zorgt een gemeente ervoor dat inwoners mee gaan in de komst van een nieuwe school of de komst van windmolens? Dit zijn cases waar wij onze tanden graag op stuk bijten.