Koers 053: een breinvriendelijke website

 

Hoe kun je communiceren over gemeentelijke inkomsten en uitgaven zonder dat het saai is? 

Gemeente Enschede vertelde raadsleden en inwoners over hun begroting, inkomsten en uitgaven via de website van Koers053. Op deze website stonden lange en ingewikkelde teksten, vaak in de vorm van memo’s en rapporten. Raadsleden moesten immers wel goede besluiten kunnen nemen op basis van feiten en aan inwoners moest verantwoording worden afgelegd. Het bezoekersaantal van de website was laag. Aan ons de opdracht om de informatie toegankelijk te maken voor zowel raadsleden als inwoners én om (daarmee) de bezoekersaantallen omhoog te brengen.

Het resultaat