Inzichten

Onze opdrachtgevers zijn bijna allemaal organisaties uit het maatschappelijke veld: gemeenten, provincies, zorgorganisaties. Hoe kan een gemeente haar inwoners hun afval beter laten scheiden? Hoe zorgt een zorginstelling ervoor dat patiënten naar één loket bellen? Hoe zorgt een gemeente ervoor dat inwoners mee gaan in de komst van een nieuwe school of de komst van windmolens? Nieuwe Wending werkt graag aan maatschappelijke vraagstukken.

Anders zien. Anders doen.

Bureau voor communicatie en gedrag