De cliënt middenin de samenleving

Voor: Hartekamp Groep

Gezekerd op weg
Het netwerk van mensen met een beperking versterken én mensen met een beperking volwaardig onderdeel te laten zijn van de samenleving. Om zo hun leven te verrijken. Dat is de kern van de meerjarenstrategie ‘Erop uit’ van de Hartekamp Groep. Best een opgave. Medewerkers zijn vaak zo begaan met hun cliënten, dat ze hen graag beschermen voor de ‘grote, boze buitenwereld’.

Nieuwe Wending

  • vatte de strategie samen in heldere, krachtige en eenvoudige taal
  • bedacht de communicatie- en gedragsaanpak om de strategie te introduceren
  • ontwierp samen met de teams een plan voor de uitvoering van de strategie

 

Weet je gezekerd
Mensen in de zorg gaan door het vuur voor hun cliënten. Zij moeten leren om los te laten en te denken in mogelijkheden om de buitenwereld te betrekken. In de communicatie over de strategie was daar volop aandacht voor. We erkenden onzekerheid en gaven garanties voor als het eventueel mis zou gaan. Dat hielp.

 

Een emmer vól ideeën

Veldonderzoek onder professionals leverde een schat aan praktische, bruikbare ideeën op. We haalden bij diverse teams op waar knelpunten maar vooral ook kansen lagen. Kansen die 
meteen al konden worden geïmplementeerd.