Luisteren naar het stille midden

Voor: Regionale Energiestrategie Twente

Genoeg duurzame energie voor Twente
De Regionale Energie Strategie (RES) Twente verbindt partijen in de regio. Samen werken ze toe naar grootschalige opwek om Twente te voorzien van genoeg duurzame energie. Doel: mensen op één lijn krijgen over de plaatsing van windmolens, de aanleg van zonnevelden en van een groot regionaal warmtenet.

 

Nieuwe Wending

  • ontwikkelde de communicatiestrategie
  • verzorgde de communicatie van RES Twente
  • werkte aan participatie, draagvlak en acceptatie

 

Stem voor het milde midden
We geven het milde midden een stem met een representatieve steekproef van de Twentse samenleving. Zo groeit niet alleen de betrokkenheid van inwoners, ook worden ze serieus genomen in de belangrijke thema’s die hen zelf aangaan.

 

Via een burgerforum
Nieuwe Wending faciliteert dit burgerforum, dat vergelijkbaar is met een burgerberaad. In drie bijeenkomsten vragen we inwoners naar hun adviezen over opwekbare energie.