De Lussenloop: bewegen door ontmoeten

 

De kracht van sociale samenhang

Beweging levert een inwoner veel op. Niet alleen in fysieke zin – je voelt je fitter, sterker en gezonder – maar ook in mentale zin zoals het ervaren van minder stress. Zo leveren 3.000 stappen per dag je gezondheidswinst op. Dat aantal behaal je snel door vaker voor de trap te kiezen, een (kleine) wandeling met de hond te maken of naar de supermarkt te lopen. Zo’n positieve boodschap moet haast wel landen in vruchtbare aarde, toch? Maar bij het woord ’beweging’ gaan mensen juist ‘in de ankers’. Terwijl bij ‘deelnemen aan een activiteit samen met je buren’ de gewenste beweging ontstaat.

Anders samenleven

Breincommunicatie

Hoe zorg je ervoor, dat inwoners in een wijk – met een lager dan gemiddeld inkomen en vaak met meerdere, vaak samenhangende zorgen – in beweging komen en vooral: blijven?
Zet het EAST-model in: Easy, Attractive, Social en Timely

De inwoners van de onderzochte wijk bedachten een Lussenloop, die bestaat uit meerdere wandelrondes van verschillende afstanden die makkelijk met elkaar kunnen worden gecombineerd tot een lange route.

 

Easy

De routes (wandellussen) variëren in afstand. Zo ontstaan er diverse wandelniveaus, die aansluiten bij de behoeften en gezondheidsmogelijkheden van diverse inwoners.

 

Social

De Lussenloop is van meet af aan een gezamenlijk traject van bewoners geweest waarbij sleutelfiguren uit de wijk een belangrijke rol hadden. De bewoners zijn betrokken geweest bij zowel het creatieve proces als de uitvoering en het duurzame karakter van de wandelroutes. Ofwel: hoe zorg je ervoor, dat de Lussenloop ‘een blijfertje van de wijk’ wordt? De routes starten en eindigen bovendien op een voor inwoners vertrouwde plek in de wijk, zoals een speeltuingebouw. Dat draagt bij aan ontmoeting en sociale binding.

 

Attractive

Door het plaatsen van bankjes of het toevoegen van beweegtoestellen voor bijvoorbeeld senioren kunnen routes bovendien aantrekkelijk en laagdrempelig worden gemaakt. Hierbij kan ook worden gedacht aan het plaatsen van herkenningstekens zodat een bewoner met bijvoorbeeld beginnende dementie zijn of haar weg makkelijk weet terug te vinden.

 

Timely

Tot slot is het belangrijk om een nieuw initiatief aan te laten sluiten bij bestaande activiteiten en evenementen in de wijk, bijvoorbeeld een burendag. De sociale component van de Lussenloop wordt hiermee extra benadrukt.