apart samen rijden

Apart Samen Rijden

 

Op weg naar minder auto’s op de weg

Duurzame mobiliteit is een van de manieren waarop je een stad verduurzaamt. In Lochem is de plaatselijk coöperatie Lochem Energie enorm actief op dit gebied. Deelvervoer lijkt daarbij een kansrijke optie. De helft van de Nederlands lijkt namelijk – onder voorwaarde – bereid te zijn de eigen auto op te geven voor deelvervoer. Een klein probleem: we willen wel, maar dóen het niet.

Anders reizen

Breincommunicatie

Hoe zet je mensen aan tot het gebruik van een deelauto?

 

Self-efficacy? Zorg dat mensen het gaan ervaren

Uit ons onderzoek blijkt dat mensen bang zijn niet elektrisch te kunnen rijden. De eigen inschatting van mensen iets al dan niet te kunnen, noem je in de psychologie self-efficacy. Hoe zorg je dat mensen afscheid nemen van een overtuiging die niet is gebaseerd op een ervaring? Door ze het te laten ervaren. In dit geval met een evenement waarin je onder begeleiding een proefritje kunt maken in een elektrische auto.

 

De sociale norm als belangrijke drijfveer voor duurzaam gedrag

Uit elk onderzoek blijkt weer dat de sociale norm bij duurzaam gedrag een belangrijke rol speelt. We doen elkaar heel graag na, zonder dat we ons daar bewust van zijn overigens. Een van onze adviezen was dan ook om de elektrische auto’s van Lochem Energie opvallend te beletteren. Zodat je kunt zien dat je buurman er ook al in rijdt.

 

Bevestig een groene identiteit

Door mensen bewust te maken van de goede dingen die ze al doen (hun afval scheiden, tweedehands kleding kopen) en dat als ‘duurzaam’ te labelen, kun je ze helpen een volgende stap te zetten. Mensen zijn nu eenmaal graag consistent.

 

Zie mij eens!

Environmental status signalling is het fenomeen dat sommige mensen graag een beetje opscheppen met hun duurzame gedrag. Zo blijken mensen de voorkeur te geven aan een duurzame auto waarvan je dat aan de buitenkant goed kunt zien, boven een nog duurzamere auto waaraan je dat niet kunt zien.