Restafval verminderen

 

Met minder rest hou je meer over

Afval scheiden. We doen het al tientallen jaren, maar we zijn er nog lang niet. Gemeente Brummen stelde in haar nieuwe grondstoffenplan ambitieuze doelen voor 2025:
1 – forse vermindering van restafval van 117 kilo per inwoner per jaar naar 80 kilo en
2 – verlagen van het aandeel GFT in het restafval.

Anders weggooien

Breincommunicatie

Hoe motiveer je mensen hun afval beter te scheiden?

 

Maak gebruik van de sociale norm

Door bijvoorbeeld ambassadeurs in te zetten. Voor gemeente Brummen zijn drie filmpjes gedeeld waarin dorpsgenoten iets vertellen over afval scheiden en hoe zij dat aanpakken: bijvoorbeeld over zelf composteren. Het is hierbij belangrijk dat de kijkers zich kunnen identificeren met de ambassadeurs. Er wordt een groepsnorm gecreëerd. Een aha-ervaring: dit is blijkbaar hoe wij het hier doen.

 

Intrinsieke motivatie vergroten

Niet alleen aangeven wat we van inwoners verwachten, maar juist ook waarom we dit doen en wat het oplevert. Dit principe werd gebruikt in een Recyclewijzer voor inwoners van Brummen.

 

Kosten en baten

Mensen worden meer beïnvloed door kosten en baten die direct effect hebben dan kosten en baten die ze pas later merken. Dit kan komen door onze present bias; het heden is tastbaar, terwijl de toekomst abstract en hypothetisch is. Vraag je daarom af of het onmiddellijke effect van het gedrag wordt waargenomen als een winst of verlies. Laat inwoners zien hoeveel geld ze bespaard hebben sinds ze afval scheiden. Geef ze een inzicht hoe deze kosten tot stand komen: creëer transparantie.

 

Aanrechtbakjes en compostvaten

Circulus deelde in Brummen GFT-aanrechtbakjes uit voor in de keuken. Meer in het zicht en een paar stappen minder naar de restafvalbak. Deze positieve, subtiele vorm van beïnvloeding heet nudging. Daarnaast konden inwoners – tegen zeer gereduceerd tarfief – een compostvat aanschaffen. Om zo in hun eigen tuin van het GFT-afval compost te maken. Circulairder wordt het niet.