De wijk in beweging

 

Gezondheidsverschillen verkleinen

De gemeente Enschede wil gezondheidsverschillen tussen mensen in verschillende wijken verkleinen. De gemeente is daarom actief betrokken bij het Leefstijlportaal, dat een aantal jaren geleden is opgezet door Sportaal, het sportbedrijf van de gemeente. Het Leefstijlportaal zit op meerdere fysieke plekken in de stad. Hier krijgen inwoners adviezen over beweging of gezonde voeding. Ook kunnen zij ondersteuning krijgen bij geldzorgen of bij stress.

Anders bewegen

Breincommunicatie

Hoe zorg je ervoor, dat meer inwoners de weg weten te vinden naar het Leefstijlportaal?

 

Waar zit de weerstand?

Ga niet uit van aannames en ga met inwoners in gesprek: waarom doen ze minder aan beweging in vergelijking met andere wijken?

 

Maak gebruik van altercasting

Ga op zoek naar sleutelfiguren in de wijk: wie beschikt over een groot netwerk en kent de inwoners? Zet hen in de rol van wijkexpert. Voor medebewoners werkt een vertrouwd gezicht drempelverlagend. De kans dat zij meedoen aan het veldonderzoek wordt hiermee vergroot.

 

Sluit aan bij de sociale context

Nodig bewoners niet uit op formele plekken waar gemeentelijke -en welzijnsorganisaties zijn gehuisvest maar sluit aan bij een plek of activiteit die voor hen natuurlijk voelt.

 

Buiten fluiten

Een eerste ophaalsessie bij actieve inwoners in het Speeltuinhuis leverde meteen al veel op. Bijvoorbeeld dat inwoners niet echt geïnteresseerd zijn in beweging – waar de gemeente zich wel op richt – maar wel in sociale samenhang. Daar liggen koppelkansen voor beweging. Relatief kleine aanpassingen in de buitenruimte geven een positieve impuls aan bewegen, zo bleek uit een aanvullende wijkschouw. De gouden tip: buiten fluiten i.p.v. binnen verzinnen. Het onderzoek krijgt eind 2023 een vervolg.