Parkeren voor punten

Voor Gelre ziekenhuizen

 

Routines veranderen is best ingewikkeld

Bij een project hou je rekening met verschillende scenario’s. Onverwacht gedrag kan het project een verrassende wending geven. Zoals bij de verbouwing van de parkeergarage bij Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn. Medewerkers van het ziekenhuis moesten vanwege de verbouwing tijdelijk verder weg parkeren.

De meeste medewerkers lieten de speciaal aangewezen externe parkeerplekken – met leenfietsen voor het laatste stukje – links liggen. Ze zochten een parkeerplekje dichtbij. De woonwijk rondom het ziekenhuis stond bomvol met auto’s. Boze buurtbewoners konden hun eigen auto niet meer kwijt.

Breincommunicatie

Hoe motiveer je mensen om tijdelijk verder weg te parkeren of met ander vervoer naar het ziekenhuis te komen?

 

Erken de weerstand

Een belangrijke reden om iets niet te doen: we voelen ons niet gehoord. Door de weerstand van de doelgroep te erkennen en te benoemen, doorbreek je dit gevoel. Het is vervolgens wel essentieel om een oplossing aan te dragen of de tegenargumenten te weerleggen. Het geven van perspectief is ook waardevol. Gaat het om een tijdelijke wijziging? Vermeld dan wanneer de normale situatie weer wordt hersteld.

 

Maak het persoonlijk

Het lijkt een detail, maar je bent sneller geneigd een verzoek in te willigen als het persoonlijk is gemaakt. Gelre ziekenhuizen stuurde persoonlijke brieven naar haar medewerkers met een persoonlijke aanhef. Ook persoonlijke reisadviezen bleken succesvol.

 

Zorg voor een beloning

Wanneer je iets ontvangt dat je waardeert, ben je eerder geneigd om in te stemmen met een verzoek. Het is een van de principes van Robert Cialdini: wederkerigheid. Gelre ziekenhuizen beloonde medewerkers met punten voor cadeaubonnen als zij de fiets naar het werk namen.

 

 

10 000 leenfietsen en een blije buurt

De ingezette interventies nemen de weerstand bij de medewerkers langzaam weg. Parkeeroverlast in de buurt neemt af, de externe parkeerplaatsen raken voller. Halverwege het project wordt de 10.000-ste leenfiets uitgeleend.